Photoalbum zur Tour 2008/04

Test
Seite 1 Seite 3 Seite 4
Casc
Casc
Casc
Casc
bei Casineihütte
bei Casineihütte
bei Casineihütte
bei Casineihütte
bei Casineihütte
bei Casineihütte
nahe Casinei
nahe Casinei
nahe Casinei
nahe Casinei
nahe Casinei
nahe Casinei
Cima Brenta
Cima Brenta
Crozzon u
Crozzon u
Crozzon und Ampiez
Crozzon und Ampiez
Rif. Casinei
Rif. Casinei
bei Casinei
bei Casinei
Casteletto  inferiore
Casteletto inferiore
bei Vallessinella Sopra
bei Vallessinella Sopra
bei Vallesinella Sopra
bei Vallesinella Sopra
Malga Vallesinella Sopra
Malga Vallesinella Sopra
Cast. Inf. u. C. Brenta
Cast. Inf. u. C. Brenta
C. Groste bis C. Brenta
C. Groste bis C. Brenta
Camp. dei Camosci
Camp. dei Camosci

Zurück zur Photoalben- Übersicht / Startseite